Apie mus

MISIJA:

Projektas „Atrask atviras nuotolines STEM laboratorijas“ sukuria mokytojams galimybę ir plėtoja jų kompetencijas naudoti ir kurti mikro-MOOC (masiškųjų atvirųjų kursų internete) veiklas, panaudojant nuotolines STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) laboratorijas.

PROJEKTO TIKSLAI:

1. Sukurti MOOC platformą, kurioje bus galima rasti mikro-MOOC veiklas, atviruosius švietimo išteklius (AŠI), mokymosi scenarijus, pamokų planus ir nuorodas į nuotolines STEM laboratorijas.
2. Įtraukti mikro-MOOC veiklas, panaudojant nuotolines STEM laboratorijas, į pamokų planus mokyklose.
3. Skleisti mikro-MOOC veiklų, panaudojant nuotolines STEM laboratorijas, idėją Europos Sąjungoje.

TIKSLINĖ GRUPĖ:

STEM DALYKŲ MOKYTOJAI

 • Skaitmeninių kompetencijų plėtojimas, profesinis tobulėjimas.
 • STEM laboratorijų taikymo pamokose, MOOC panaudojimo mokyklose gairės.
 • Mikro-MOOC įgyvendinimo kompetencijos.
 • Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.
 • Prieiga prie AŠI nacionaline kalba.
 • Prieiga prie moksleivių mokymosi pasiekimų analizės įrankių.

BŪSIMIEJI MOKYTOJAI

 • Inovatyvios metodologijos (MOOC) ir instrumentų (STEM laboratorijos), skirtų pamokos plano rengimui, panaudojimo kompetencijos.
 • Galimybė įtraukti tarptautiškumo elementą į mokymo veiklą ateityje.
 • Prieiga prie atvirų švietimo išteklių nacionaline kalba.

MOKSLEIVIAI (12-18 metų)

 • Panaudojimas pamokoje, padedant mokytojui.
 • Panaudojimas namuose ar sergant, padedant mokytojui/tėvams.
 • Išaugęs susidomėjimas STEM dalykais.
 • Mokslinės, technologijų (STEM), skaitmeninių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas.
 • Gebėjimas spręsti praktinius uždavinius STEM laboratorijose.

ŠVIETIMO ATSTOVAI

 • Mokymo programų ir planų rengėjai, švietimo atstovai, profesijos mokytojai.
 • Unikali, inovatyvi MOOC metodologija kartu su STEM laboratorijomis pagerina mokymosi rezultatus bei praturtina švietimo praktiką bei metodus.