MEIST

MISSIOON:

ODL (Open Discovery of STEM Laboratories) projekt võimaldab õpetajatel üle Euroopa kasutada loodavaid mikro-MOOCe näitlikustamaks, kuidas innovaatiliselt kasutada virtuaal- ja kauglaboreid STEM (teadus, tehnoloogia, inseneriained ja matemaatika) ainete õpetamisel. Neid meetodeid igapäevases õppetöös rakendades tugevdab ODL projekt õpetajaameti profiili.

PROJEKTI EESMÄRGID:

1. Luua keskkond MOOCide läbiviimiseks, mis sisaldab mikro-MOOCe, õpilugusid, avatud õppematerjale (OER) ja virtuaal- ja kauglaboreid STEM ainetes.
2. Siduda STEM ainete mikro-MOOCid koolide õppekavadega.
3. Tõsta EL riikides teadlikkust loodavatest mikro-MOOCidest ja kaug- ja virtuaallaboritest.

SIHTRÜHM:

STEM AINETE ÕPETAJAD

 • Digioskuste ja pädevuste parandamine, professionaalse arengu toetamine.
 • Juhised ja abimaterjalid STEM laborite rakendamiseks klassiruumis ning MOOC põhimõtete sidumine koolikeskkonnaga.
 • Teadmised ja arusaam mikro-MOOCide kasutamisest.
 • Kogemus rahvusvahelises koostöös.
 • Ligipääs loomingulistele ja huvitavatele õppematerjalidele kohalikus keeles.
 • Ligipääs põhjalikele vahenditele õppijate tulemuste hindamiseks.

ÕPETAJAKS ÕPPIJAD

 • Loominguliste tundide kavandamisel vajalikud innovaatilise metoodika (MOOC) ning vahendite (STEM laborid) rakendamise pädevused.
 • Võimalus kaasata õpetamisel rahvusvahelisi komponente.
 • Ligipääs avatud õppematerjalidele kohalikus keeles.

KOOLIÕPILASED (12-18 aastat)

 • Kasutamiseks klassiruumis õpetaja otsesel juhendamisel.
 • Kasutamiseks koduses õppes või haigena õpetaja/vanema toel.
 • Huvi kasv STEM ainete õppimise vastu.
 • Spetsiifiliste tehnoloogiliste (STEM) ja digitaalsete (IKT) pädevuste ja baasoskuste arendamine.
 • Võime STEM laborite abil lahendada elulisi probleeme.

HUVITATUD OSAPOOLED

 • Haridustehnoloogid ja õppekavaarendajad, kohaliku ja riikliku tasandi haridusosakondade otsustajad, kutseõppeasutuste õpetajad.
 • Unikaalne ja innovaatiline MOOC metoodika koolis kasutamiseks, mida täiendavad veebipõhised laborid, mis parandavad õppijate tulemusi ning laiendavad hariduspraktikaid ning –tehnikaid.