Σχετικά με εμάς

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Το ευρωπαϊκό έργο Open Discovery of STEM Laboratories (ODL) έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης με μια σειρά από μικρής διάρκειας Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses, micro-MOOCs) τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν απευθείας στην τάξη τους. Με την χρήση των micro-MOOCs στην καθημερινή διδασκαλία, το ODL αποσκοπεί στο να ενισχύσει το προφίλ των εκπαιδευτικών και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια συλλογή από micro-MOOCs, εκπαιδευτικά σενάρια, ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, καθώς και μια σειρά από εργαστήρια STEM.
2. Να ενσωματώσει τη χρήση των micro-MOOCs στα αναλυτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών.
3. Να διαδώσει τη χρήση των micro-MOOCs στους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ανά την Ευρώπη.

ΚΟΙΝΟ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ STEM

 • Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Καθοδήγηση για τη χρήση εργαστηρίων STEM στη σχολική τάξη. Εισαγωγή και ενσωμάτωση των MOOCs στο σχολικό περιβάλλον.
 • Στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των micro-MOOCs.
 • Συνεργασία εκπαιδευτικών σε διεθνές επίπεδο.
 • Πρόσβαση σε δημιουργικές και ενδιαφέρουσες ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές σε διάφορες γλώσσες.
 • Πρόσβαση σε δεδομένα που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.

ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Ικανότητα να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενη μεθοδολογία (MOOCs), τα προτεινόμενα εργαλεία (εργαστήρια STEM) και να σχεδιάσουν με αυτά ευφάνταστα πλάνα μαθημάτων.
 • Δυνατότητα να ενσωματώσουν στα μελλοντικά τους μαθήματα πολυπολιτισμικά στοιχεία.
 • Πρόσβαση σε ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές σε διάφορες γλώσσες.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (12-18 ετών)

 • Χρήση μέσα στην τάξη υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
 • Χρήση από το σπίτι με την υποστήριξη γονέα/κηδεμόνα.
 • Αύξηση του ενδιαφέροντος για σπουδές που σχετίζονται με το STEM.
 • Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου και ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Ικανότητα επίλυση πραγματικών προβλημάτων μέσω της χρήση των εργαστηρίων STEM.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 • Σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων, φορείς λήψεων αποφάσεων σε θέματα παιδείας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και επιμορφωτές εκπαιδευτικών.
 • Μοναδική και καινοτόμα μεθοδολογία χρήσης των MOOCs με την υποστήριξη διαδικτυακών εργαστηριών με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.